Article 13113

Title of the article

ON THE ISSUE OF BYRONIC MOTIVES AND TRADITIONS OF WORKS BY G.G.BYRON IN POEMS BY I.I.KOZLOV 

Authors

Zhatkin Dmitriy Nikolaevich, Doctor of philological sciences, professor, head of sub-department of translation and methods of translation, Penza State Technological Academy, (Penza, 1a Baydukova passage),   ivb40@yandex.ru
Bobyleva Svetlana Vyacheslavovna, Candidate of philological sciences, associate professor, sub-department of translation and methods of translation, Penza State Technological Academy
(Penza, 1a Baydukova passage), darlis@list.ru

Index UDK

 820

Abstract

Taking into consideration tendencies of «Russian Byronism’s» development the article discovers Byronic motives and traditions of G. G. Byron in poems by I. I. Kozlov (1779–1840), written in the 1820-s. It gives detailed analysis of the parallel between G. G. Byron’s «Giaour» and I. I. Kozlov’s «The Monk», and to prove Byron’s influence it involves the materials of Russian literary critics of the 1820–1830-s (P. A. Vyazemskiy, A. D. Ulybyshev, V. G. Belinskiy, etc.), comments of contemporaries (A. S. Pushkin, E. A. Baratynskiy, etc.). The article considers separately the influence of Byron’s «Giaour» on the plot of I. I. Kozlov’s poem «The Mad Woman», which caused ambiguous reaction in contemporary literary circles.

Key words

I. I. Kozlov, poetry, reminiscence, tradition, literary critics, Byronism, Russian-English literary ties, intercultural communication, artistic detail.

Download PDF
References

1. Zhatkin, D. N. Traditsii tvorchestva Dzh.-G. Bayrona i bayronicheskie motivy v lirike I. I. Kozlova / D. N. Zhatkin, S. V. Bobyleva // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. – 2010. – № 4. – S. 203–206.
2. Belinskiy, V. G. O tvorchestve I. I. Kozlova / V. G. Belinskiy // Otechestvennye zapiski. – 1841. – T. XV, ch. VI. – S. 1–7.
3. Ivanov, V. I. Bayronizm kak sobytie v zhizni russkogo dukha / V. I. Ivanov // Ivanov V. I. Rodnoe i vselenskoe / sost., vstup. st. i prim. V. M. Tolmacheva. –M. : Respublika, 1994. – S. 269–272.
4. Kozlov, I. I. Chernets : kievskaya povest' / I. I. Kozlov. – SPb. : Tip. Departamenta narodnogo prosveshcheniya, 1825. – 64 s.
5. Vyazemskiy, P. A. «Chernets», kievskaya povest'. Sochinenie Ivana Kozlova /P. A. Vyazemskiy // Vyazemskiy P. A. Sochineniya : v 2 t. – M. : Khud. lit., 1982. – T. 2. – S. 106–111.
6. Kozlov, I. I. Polnoe sobranie stikhotvoreniy / I. I. Kozlov. – L. : Sov. pisatel', 1960. – 508 s.
7. Zhatkin, D. N. Poema Al'freda Tennisona «Ledi iz Shalotta» v russkikh perevodakh kontsa XIX veka / D.N.Zhatkin, V. K. Chernin // Filologicheskie nauki. – 2009. – № 2. – S. 37–46.
8. Glikman, I. D. Primechaniya / I. D. Glikman // Kozlov I. I. Polnoe sobranie stikhotvoreniy. – L. : Sov. pisatel', 1960. – S. 441–490.
9. Pushkin, A. S. Polnoe sobranie sochineniy : v 17 t. / A.S. Pushkin. – M. : Voskresen'e, 1994–1999. –T. 1–17.
10. Kozlov, I. I. Bezumnaya : russkaya povest' v stikhakh / I.I. Kozlov.– SPb.: Tip. A. Smirdina, 1830.–XI.–33 s.
11. Del'vig, A. A. Sochineniya : stikhotvoreniya, stat'i, pis'ma / A. A. Del'vig ; sost., vstup. st., komment. V. E. Vatsuro. – L. : Khud. lit. (Leningr. otdelenie), 1986. – 472 s.

 

Дата создания: 08.10.2014 17:18
Дата обновления: 14.10.2014 12:43